SL1.png

Bliv medlem!!

 

 

Bliv medlem!

Meld dig ind og støt den lokale kamp for havmiljøet og vær med til at genoprette de lokale havørredbestande, stenrev som er ynglesteder for alle vore fiskebestande mm!!

keyboard_arrow_right Bliv medlem
14032020Korsebølle 11

Fællestur til Bjørnø eller Lyø lørdag d. 2. marts 2024

Torben Christensen arrangerer tur til Bjørnø alternativt Lyø. 

Jeg tænker en lørdag passer bedst. Afgang Faaborg kl. 0800. ( I skal tidligt op) Retur fra Bjørnø klokken 1330. Vi Mødes på P-pladsen og går ombord på færgen iført Fisketøj. 20 kr. t/r.

Hvis det er Lyø, så er der afgang Faaborg kl. 0800 og retur kl 1440. Så er vi i faaborg ca. 1545. Fordelen er morgenmad på færgen i lune omgivelser. 😊 

Lyø færgen vil nok koste ca. 100-150 kr. / person afhængig af, hvor mange der er i bilerne.

Vejret kan drille. Specielt Bjørnø skal der helst ikke være sydvestlig vind, selvom det er det lune hjørne.

Lyø er lidt mere fleksibel, men det kan også drille dér.

 

Tilmelding til Poul

42921370

 

 

 

 

Fællespisning

Fællesspisningen 7. marts

Torsdagsklubben inviterer på spisning d. 7. marts kl.13:00.
Gorm og Poul arbejder i frikadeller med stuvet hvidkål eller hakkebøf.

Vi får at se.

Tilmelding senest mandag d. 4. marts. til

Poul Petersen 42921370

 

PS!! Næste torsdagsspisning er d. 4. april 

 

Kysttur Marts

Kysttur lørdag d. 16. marts 2024

Vi mødes i  kl. 9.00 i klubhuset til morgenbrød.

Indvejningstidspunkt bliver aftalt på dagen.

Tilmelding til Poul H. Petersen. 42 92 13 70
Skriv dig på tilmeldingslisten i klubhuset senest mandagen før eller på sms.

PS!! Næste kysttur er d. 6. april.

Odense Gedde

Willy Dannevang og Lars Rix Petersen kommer og fortæller om bl.a. Odense å mandag d. 18/3 2024 kl. 19

Så skal der sættes et kryds mere, denne gang er det mandag den 18. marts, at krydset skal sættes ud for.

Som medlem af Sportsfiskeren  Langeland kan du frit fiske i Odense å.

Mange af os, er nok lidt i tvivl om hvordan man griber det an.

Derfor kommer Willy Dannevang der er formand for Odense ø Sammenslutningen og  Lars Rix Petersen, som er formand Vandpleje Fyn ned og fortæller om de muligheder der er i Odense å og om Vandplejen på Fyn.


Det bliver lidt om de sæsoner der er og ikke mindst om de arter, som giver mening at gå efter i åen.

Samt en vigtig ting, hvor er der parkeringsmuligheder.

Hvis der er stemning for det kan der måske arrangeres ture F.eks en tur, hvor det er fangst af gedder og en anden, hvor der fokuseres på havørreder.

Lad os sammen udnytte de muligheder der er.

Det er ret store gedder der fanges i åen

Kystturapril1

Torsdagsklubben!!

Hejsa Alle.

Hvad er Torsdagsklubben!!

Er for klubmedlemmer som har mulighed for at deltage i arrangementer som ligger på hverdage.

• Arrangerer en månedlig spisning

• Arrangerer fisketure på hverdage

• Arrangerer andre aktiviteter der styrker fællesskabet

Alle Sportsfiskeren Langelands medlemmer er velkomne.

Der bliver sendt en gruppe SMS ud, når der er arrangementer, tilmeld jer til sms service hos Udo Galadrim 2074 8090

generalforsamling.jpg

Her referatet fra Generalforsamlingen lørdag d. 2. december 2023.

Generalforsamling Sportsfiskeren Langeland 2023.

REFERAT 2/12 2023

Velkommen ved formanden.
Formanden bød velkommen til de 18 fremmødte og bad om tilladelse til at der blev taget nogle billeder til brug på vores hjemmeside og Facebook.
Valg af stemmetællere.
Karen Kortsen Møller og Michael Madsen
Valg af dirigent.
Bjarne Selvager Hansen.

Dirigenten:
Takker for valget
Konstaterer at generalforsamlingen er lovligt indvarslet via Hjemmeside og Mail.
Oplæser dagsordenen.

Formandens beretning:
Her i klubben har vi igennem de seneste år ca. 100 medlemmer.
Jeg tror at vi bliver flere medlemmer i fremtiden, da der er god energi i klubben.
Der er forskellige aktiviteter, lidt for enhver: fisketure, fællesspisning, klubaftener mandag, junioraftener tirsdag og forskellige udvalg man kan deltage i, og forskellige er vi jo gudskelov.
Den nye aktivitetskalender er lige på trapperne, der er masser af aktivitet foruden de der vil komme og finder på i det kommende år.
Formanden opfordrer til at medlemmerne vil deltage så meget som muligt i aktiviteterne og udvalg der passer til deres interesser.
Tak til Jer der møder op i klubben. Uden Jer var der ingen klub.
Vi er med i Rudkøbing Historiske Fiskerihavn, fordi vi har klubbåd og derved kan leje et af fiskehusene. Det er nødvendigt at være med i RFH foreningen, for at have en stemme der.
Kim Skovgaard er kontaktperson fra vores forening.
Dette kommer der mere om i 2024.
Som I nok har set, har vi fået skilte op på væggen, nu kan man se hvad det er huset bliver brugt til.
Tak til Mogens Sjøgård for det store malede logo.
Ligeledes tak til bestyrelsen og udvalgene for deres arbejde.
Den samlede bestyrelse vil gerne takke Anders Hansen for hans arbejde i bestyrelsen i de sidste ti år.

Formandens beretning blev godkendt.

Beretning fra udvalgene:

Ørreddagesudvalget. Orientering v. Michael Schultz, da Poul Petersen var syg.
Det blev igen Ørreddage med mange ørreder og masser af hornfisk. Modsat sidste år, hvor der kun blev fanget fire havørreder og slet ingen hornfisk.
De cirka 300 deltagere indvejede i alt 24 havørreder og godt 30 hornfisk, hvilket var et fint resultat.
Største ørred var på 2,09 kg, 56 cm lang og blev fanget af Flemming Visbech Madsen fra Odense SØ
Denne fisk blev kåret som den flotteste.
På andenpladsen kom en havørred på 1,89 mig og 60 cm lang, fanget af Mikkel Karlov Nielsen fra Aalborg.
Nummer tre blev en ørred på 1,26 kg og 50 cm lang, fanget af Steen Christensen fra Middelfart.
Konkurrencens største hornfisk vejede 0,541 kg og 78 cm lang og blev fanget af
Claus Meyer fra Rudkøbing.

Der var en præmiesum på 94.200 kr, blandt andet fordi vi havde mange præmier til overs fra 2021, hvor vi ikke kom af med præmierne.
Vi må påregne at vi ikke når op på en lignende præmiesum i de kommende år.
Vi solgte 419 programmer og havde en indtægt på 41.900 kr, hvilket er det højeste nogensinde.
Ørredudvalget er klar til endnu en indsats i 2024.
Beretningen blev godkendt.

Vandplejeudvalget. Orientering ved Bjarne Selvager.
Det seneste år har været præget af først stilstand og så masser af fart på. Udgangspunktet var, at konsulenten Lars Bangsgaard skulle udarbejde et restaureringsprojekt for Fladmose Hellevad vandløbet ved Sønderskov. Det har han gjort, men han skulle også tage sig af lodsejerkontakten, og det viste sig mere besværligt. Dels fordi den ene af lodsejerne sagde nej, dels fordi de (lodsejerne) var svære at få fat i.
I efteråret meddelte Lars Bangsgaard så, at han havde fået nyt arbejde og derfor måtte melde fra.
Til gengæld ville vi få det han havde lavet, ganske gratis.
Han er selvfølgelig blevet takket pænt.
Det betyder også, at vi selv skal stå for kontakten til lodsejerne.
Vi har orienteret Langeland Kommune om situationen via møde med miljømedarbejder
Rikke Malene Falch de Neergaard.
Derfra kom der positive meldinger, men bolden ligger hos os nu, og intet er lovet.
Derfor har vi udvidet VPU med flere medlemmer, og der er plads til flere.
Medlemmerne er, udover Poul Petersen og Bjarne Selvager, Mogens Sjøgaard, Allan Hinrichs, Kim Skovgaard og Leif Fuglsang.
Af egen drift har udvalget besluttet at arbejdende etablering af stenrev og regulering af Skarver. Desuden skal vi se, om Sportsfiskeren Langeland kan bidrage til Odense Å Sammenslutningen.
Allan Meyer oplyste at der på Ærø er givet tilladelse til at aflive 500 Skarver pr/ måned.
Udvalget arbejder videre med dette.
Christian Soelberg tilbød at være med i udvalget.
Beretningen godkendt.

Ungdomsudvalget. Orientering ved Michael Schultz.
Det går fremad med tilmelding af juniorer, og det kan mærkes at interessen er stigende for at gå til “fiskning” som de unge kalder det.
Til jule- og juniorafslutningen 28. november, var der masser af kage, varm kakao med et væld af skumfiduser. Kl 19 måtte de unge ud og løbe en tur da sukkeret steg dem til hovedet.
Der blev snakket og hygget i stor stil.
Philip og Victor har igen været på forbundets Fiskeakademi og skal afsted igen i 2024.
Michael spurgte om der er nogle der har forbindelse til mose eller sø hvor juniorerne kan tage med ud og fiske Skaller, Aborrer, Gedder m.m.
Hvis ja vil han godt kontaktes.
Desuden er der et stort ønske om der er medlemmer der vil og kan bidrage med deres viden og erfaring.
Ligeledes,  om der er medlemmer der vil og kan hjælpe med grejfremstilling, deltage ved ture til mose/ sø og ture til kysten og være behjælpelig med kørsel.
Michael forhørte sig også, om der var mulighed for at juniorerne kunne komme med Vandplejeudvalget til et besøg ved et vandløb.
Den sidste fredag i august afholdes der hvert år et arrangement for eleverne på Ørstedskolen, hvor Sportsfiskeren Langeland deltager med instruktion i fiskeri (kasteteknik). Det foregår på Rudkøbing havn ved Det Røde Pakhus.
Det er en sjov og hyggelig dag, hvor der kommer mange glade unge mennesker, for at afprøve det at bruge en fiskestang.
Derfor har vi brug for at der er nogle der vil sætte lidt tid af til dette arbejde.
Bjarne Selvager udtrykte stor ros til Michael for hans store engagement og arbejde  med seniorerne.
Forslag fra medlemmer:
Samarbejde med Magleby Efterskole, der også arrangerer fisketure.
At medlemmer og juniorer møder hinanden.
Beretningen godkendt.

Iværksætterteam. Orientering ved Christian Soelberg.
Dette team, består desuden af Daniel Stæhr og Udo Galadrim.
Det er deres ønske at forbedre Hjemmesiden sprogligt, større synlighed, være let for de der søger, beskrive vores aktiviteter, ose af mål og hvordan vi realiserer dem, beskrive juniorarbejdet, få flere kvinder til fiske samt uendelig meget mere.
Iværksætterteamet vil sende et udkast til Bestyrelsen om hvilke ønsker de har til hjemmesiden.
Det er endnu uvist om arbejdsgruppen selv kan udarbejde den nye hjemmeside, eller der skal søges om midler til dette.
Der var ligeledes en snak om hvorvidt det var muligt at tilmelde sig direkte som medlem af Sportsfiskeren Langeland på hjemmesiden.
Til dette oplyste Michael at der den 6. december vil der udarbejdes retningslinjer for hvordan tilmelding fremover skal foregå.
Tak for beretningen.

Klubbåd. Orientering ved Allan Meyer.
Båden har i det forløbne år været brugt 15 gange.
Det har været nødvendigt at meddele at båden ikke kan bruges længere end til Svendborg.
Allan vil stadig godt undervise/ instruere i brug af båden.
Der skal bruges bil med anhænger for at få båden i vandet.
Det er gratis at bruge båden og booking kan ses på Hjemmesiden.
Sportsfiskeren Langeland: Båd.

Kassernes beretning. Ved Niels W. Hansen.
Niels uddelte kopier af regnskabet.
Revisor Kim Mathiesen har revideret regnskabet.
Der var en del besvær med at gennemskue regnskabet, da det var svært at se ind- og udposteringer på klubregnskabet ift indtægter og udgifter ved Ørreddagene.
Derfor var der forespørgsel på, om det var muligt at oprette en særskilt konto for Ørreddagene, for at lette forståelsen af regnskabet.
Ligeledes om det var hensigtsmæssigt at en fra Ørreddagsudvalget blev ansvarlig for regnskabet.
Dette vil bestyrelsen og Ørreddagsudvalget tage stilling til.

Regnskabet godkendt.


Fastsættelse af kontingent. Ved Nils Hansen/Michael Schultz
Da forbundet har flere forskellige kontingentmodeller, tog bestyrelsen en snak om, hvordan det skal se ud i Sportsfiskeren Langeland.
Nuværende årlige kontingenter:
Junior. 150 kr. (10-17 år)
Senior. 800 kr. (18-?)
Familie. 830 kr.

Familiekontingent stiger til 1050 kr. Grunden er, at forskellen på senior kontingent og familie er for lille. Hvis der ikke var familiekontingent og alle skulle betale regulært kontingent, kommer regnskabet til at se helt anderledes ud for en familie.
Eks. 2voksne, 1 junior og 1 ungdom vil kontingentet være 2200 kr.
Der vil blive indført et ungdomskontingent på 450 kr.
Grunden er, at overgangen fra junior til senior kontingent er et stort spring økonomisk.
Ungdom er fra 18-25 år.
Forslaget godkendt.

Behandling af indkomne forslag.
Ingen.

Valg af bestyrelsesmedlemmer:
Valg af formand:
Poul Petersen

Valg af bestyrelsesmedlemmer:
Michael Schultz overtager Anders Hansens plads.
Nye bestyrelsesmedlemmer:
Allan Hinrichs
Claus Møller

Suppleanter til bestyrelsen:
Kim Mathisen
Allan Meyer

Valg af revisorer:
Kim Mathisen
Carl Jørgensen

Valg af revisor suppleant:
Janne Carlsen

Michael Schultz forhørte om det var bedre at flytte generalforsamlingen til først i det nye år, men det var der ikke tilslutning til.

Generalforsamlingen afsluttes.

Referent: Trine Næhr

 

Junior 3

Nyheder!! Juniorerne har deres egen klubaften hver tirsdag..

 

Hej Allesammen.

Husk at juniorerne mødes de fleste tirsdage. 
Kom og deltag!!!

Vi ses.

Michael Schultz

 

 

Karuse

Mosetur D. 6.maj 2023 forløb fint!!

 

Årets geddetur i Stengade moserne var trods vind og regn en hyggelig tur. Vi var 7 deltagere. Humøret var højt og der blev også fanget fisk.

Det blev til 12 gedder og 8 skaller.

De to af gedderne var over 3,5 kg. Malthe fangede en flot skalle på 350 g og 21 cm.

Vi lader billederne tale for sig selv.

Mvh Michael Schultz

En af de flotte gedder

Seneste nyt fra klubben

Fisk Kysttur 18032023

Kysttur d. 18. marts 2023

De 18 deltagere til kystturen havde en god dag.

Fint vejr og med fisk i vandet, så var der heller ikke så meget at klage over.
Vinder blev Claus Gustav Møller med en havørred på 1.620 kg. og 55.5 cm Fanget på en rejeflue.

Finn Carlsen med havørred på 1.345 kg. og 54.5 cm Fanget på en Flint Wobler.

Jacob Kristensen med en havørred på 1 kg rent og 45 cm Fanget på en sandell.

Udo Galadrim med en havørred på 650 gram 41.5 cm Fanget på et gennemløbs blink.

Sportsfiskeren Langeland ønsker de glade fangere tillykke med fangsten


keyboard_arrow_right Læs mere

Generalforsamling d. 3. december 2022

Referat:


https://flippage.impleoweb.no/spg/fc31636b8de242d78fa82c4a9663f8be/36%20sider%20%c3%98rredeage%202023.pdf#page=1

keyboard_arrow_right Læs mere
Båd2 (1)

Ny Klubbåd !!

Læs meget mere under overskiften "Foreningen" og klubbåd!!

keyboard_arrow_right Læs mere
Skarv

Det er fanme uhyggeligt du!!

Kære alle

I aftes deltog jeg i Havørred Fyns temaaften omkring skarvprædation.
Der var deltagere med fra Fyn og fra flere steder omkring de jyske åer. (Haderslev, Holstebro og Vejle)
Som nævnt handlede aftenen omkring skarvprædation, og dens meget, meget alvorlige konsekvenser for de danske fiskebestande.
Der var foruden Søren Knabe indlæg fra Niels Jepsen, DTU Aqua; Vildtplejekonsulent Lars Erlandsen Brun og Kaare Manniche Ebert fra
DSF.

keyboard_arrow_right Læs mere
generalforsamling.jpg

Generalforsamling afholdt lørdag d. 5. marst 2022

Ohoy medlemmer
Så er der endelig referat fra generalforsamlingen. Lidt forsinket - formanden har været corona nedlagt.

Resten af teksten og referat på næste side.

keyboard_arrow_right Læs mere
BW3

Grej foræret til klubbens juniorer!!

En god ven af klubben, nemlig Brian Westengaard, køber ofte brugt/nyt grej på nettet og hvor det ellers udbydes. Af og til er der ekstra grej med. En god del, som ses på billederne har Brian givet til klubbens juniorafd. Så vil junior udvalget, sørge for det bliver fordelt efter behov. Her er en del gammelt ABU grej, Nils Master woblere, en del koster blink og meget mere spændene. Der kommer mere. Vi takker Brian!!

keyboard_arrow_right Læs mere
Kysttur12020

Kysttur lørdag d. 22. januar 2022

Kystturen lørdag d. 22. januar var en kold affære. Kun tre tilmeldte. Turen gik til Vinkældervej. Husk næste kysttur lørdag d. 19, februar

keyboard_arrow_right Læs mere
Kystturapril1

Kysttur lørdag d.10. april 2021

6 gæve lystfiskere på kysttur!

keyboard_arrow_right Læs mere
Stæhr1

Mosetur d. 20.marts 2021

Dejlig Kold tur!

keyboard_arrow_right Læs mere

Nyhedder fra forbundet

Kalender for de næste tre måneder

 

Februar 2024

Marts

april

 

1. Fællesspining
 3. Torskespisning
 5.  Klubaften
 6.  Juniorer
12. Klubaften
13. Juniorer
17. Klubtur
19. Klubaften
20. Juniorer
27. Juniorer


Torskespisning: Tilm. til Michael Schultz 31198003

Klubtur: Kim S

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Bjørnø ell. Lyø       tur  
 4. Klubaften
 5. Juniorer
 7. Fællesspisning
11. Klubaften
12. Juniorer
16. Klubtur
18. Klubaften
19. Juniorer
25. Klubaften
26. Juniorer

Øturen læs hjemmesiden.

Klubtur.
Poul Petersen 42921370

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

2. Juniorer
4. Fællesspisning
6. Klubtur
8. Klubaften
9. Juniorer
15. Klubaften
16. Juniorer
22. Klubaften
23. Juniorer
27. Ørreddage
28. Ørreddage
29. Klubaften
30. Juniorer

Klubtur: Tilmelding til(Kommer senere)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Seneste nyheder fra Facebook

Fisk Kysttur 18032023

Kysttur d. 18. marts 2023

De 18 deltagere til kystturen havde en god dag.

Fint vejr og med fisk i vandet, så var der heller ikke så meget at klage over.
Vinder blev Claus Gustav Møller med en havørred på 1.620 kg. og 55.5 cm Fanget på en rejeflue.

Finn Carlsen med havørred på 1.345 kg. og 54.5 cm Fanget på en Flint Wobler.

Jacob Kristensen med en havørred på 1 kg rent og 45 cm Fanget på en sandell.

Udo Galadrim med en havørred på 650 gram 41.5 cm Fanget på et gennemløbs blink.

Sportsfiskeren Langeland ønsker de glade fangere tillykke med fangsten


keyboard_arrow_right Læs mere

Generalforsamling d. 3. december 2022

Referat:


https://flippage.impleoweb.no/spg/fc31636b8de242d78fa82c4a9663f8be/36%20sider%20%c3%98rredeage%202023.pdf#page=1

keyboard_arrow_right Læs mere
Båd2 (1)

Ny Klubbåd !!

Læs meget mere under overskiften "Foreningen" og klubbåd!!

keyboard_arrow_right Læs mere
Skarv

Det er fanme uhyggeligt du!!

Kære alle

I aftes deltog jeg i Havørred Fyns temaaften omkring skarvprædation.
Der var deltagere med fra Fyn og fra flere steder omkring de jyske åer. (Haderslev, Holstebro og Vejle)
Som nævnt handlede aftenen omkring skarvprædation, og dens meget, meget alvorlige konsekvenser for de danske fiskebestande.
Der var foruden Søren Knabe indlæg fra Niels Jepsen, DTU Aqua; Vildtplejekonsulent Lars Erlandsen Brun og Kaare Manniche Ebert fra
DSF.

keyboard_arrow_right Læs mere
generalforsamling.jpg

Generalforsamling afholdt lørdag d. 5. marst 2022

Ohoy medlemmer
Så er der endelig referat fra generalforsamlingen. Lidt forsinket - formanden har været corona nedlagt.

Resten af teksten og referat på næste side.

keyboard_arrow_right Læs mere
BW3

Grej foræret til klubbens juniorer!!

En god ven af klubben, nemlig Brian Westengaard, køber ofte brugt/nyt grej på nettet og hvor det ellers udbydes. Af og til er der ekstra grej med. En god del, som ses på billederne har Brian givet til klubbens juniorafd. Så vil junior udvalget, sørge for det bliver fordelt efter behov. Her er en del gammelt ABU grej, Nils Master woblere, en del koster blink og meget mere spændene. Der kommer mere. Vi takker Brian!!

keyboard_arrow_right Læs mere
Kysttur12020

Kysttur lørdag d. 22. januar 2022

Kystturen lørdag d. 22. januar var en kold affære. Kun tre tilmeldte. Turen gik til Vinkældervej. Husk næste kysttur lørdag d. 19, februar

keyboard_arrow_right Læs mere
Kystturapril1

Kysttur lørdag d.10. april 2021

6 gæve lystfiskere på kysttur!

keyboard_arrow_right Læs mere
Stæhr1

Mosetur d. 20.marts 2021

Dejlig Kold tur!

keyboard_arrow_right Læs mere